Què és el Design Thinking?

És un mètode que serveix per generar idees innovadores dins d’una organització. Es tracta d’un procés composat per unes fases concretes i que focalitza especialment la seva atenció en l’usuari final del producte o servei que volem crear.

 

El Design Thinking va ser dissenyat a la Universitat de Stanford (California) durant els anys 70 i actualment encara es considera un dels millors mètodes per a realitzar projectes innovadors.

 

Les Fases del mètode

 

  • Empatitzar: El procés “Design Thinking” comença posant-nos en la pell de l’usuari final del producte o servei per entendre les seves necessitats o preocupacions. Podem realitzar enquestes o directament actuar com ho faria la persona en qüestió per saber com se sent i entendre el seu entorn.

 

  • Definir: De tota la informació que hem recollit a la fase d’anàlisi i empatització, haurem d’escollir amb què volem treballar. Si hem detectat varis problemes o necessitats hem de decidir quin voldrem resoldre. D’aquesta manera focalitzarem els nostres esforços a un objectiu concret.

 

  • Idear: És el moment de generar idees. Quantes més millor. Hi ha un munt de tècniques que ens ajuden a utilitzar el nostre pensament lateral per tal de generar solucions més originals i innovadores. En aquest pas totes les idees són bones i no s’han de jutjar.

 

  • Prototipar: Un cop hàgim seleccionat les millors propostes d’entre totes les que hem generat, es tracta de portar-les a la realitat. Hem de construir prototips de les millors idees per tal de poder-les avaluar i detectar possibles errors o millores. El que s’anomena un PMV (Producte Mínim Viable)

 

  • Testejar: Ara és el moment que l’usuari final provi els nostres productes o serveis. És un moment crític però molt valuós, ja que depenent de la seva opinió haurem de revisar tot allò que no havíem tingut en compte o potser hem d’acabar repensant tota la proposta si no funciona. O al contrari, també pot ser que ens serveixi per a validar la idea.

 

El Mètode de la Creativació

Des de la Fundació per a la Creativació i en col·laboració amb Frank Ponti, professor d’EADA i expert en creativitat, hem creat una versió del Design Thinking  aplicable als projectes que realitzen els alumnes de primària.

A través del Creativation Challenge, els mestres de totes les escoles de Catalunya poden aprendre les fases d’aquest mètode així com diverses eines i dinàmiques  associades a cadascuna de les fases per poder-les utilitzar a l’aula amb els seus alumnes.

A més, a la plataforma www.creativationchallenge.org, els mestres podran trobar diversos reptes reals (apadrinats per entitats reals) perquè els seus alumnes els resolguin posant en pràctica el Mètode de la Creativació.

Si vols, et pots descarregar la Guia per a Docents per aprendre el Mètode de la Creativació per a resoldre Reptes Reals: https://www.creativationchallenge.com/guia-docents

  • Design Thinking