Entrevista a Hugo Cardill

Fundació per a la Creativació

Docent de l'escola Parellada.
Aquest curs 22- 23 participen dels reptes Smart Makers i Animal Respect Challenge.

Entrevista a Hugo Cardill / L'educació del futur

Què opines sobre el sistema educatiu actual?

El sistema educatiu sempre ha estat viu i en procés de canvi, actualment amb totes les tecnologies disruptives que estan sortint, el sistema ens demana que aquesta transformació sigui més ràpida als centres.Els canvis educatius requereixen temps de maduració i reflexió i de vegades, és complex estar fent aquesta reflexió a la vegada que introdueixes les modificacions necessàries al sistema.El sistema educatiu necessita una major inversió de recursos per poder arribar a donar una millor resposta als reptes actuals. 

Com creus que hauria de ser l'educació del futur?

Crec que hem de continuar aprofitant els avenços tecnològics per poder avançar i oferir un sistema educatiu més universal i que respecti les individualitats i característiques de tots els infants que tenim a les aules. Hem de fomentar l'aprenentatge continu al llarg de tota la vida per adaptar-nos a diferents situacions.

Penso que ens hauríem de centrar en les característiques que ens fan més humans i fomentar:

  • L'ètica i els valors cívics.
  • Que els nostres alumnes siguin en un futur agents socials i de canvi, per solucionar els problemes socials i de sostenibilitat.
  • Treballar perquè els nostres alumnes siguin creadors de continguts digitals i tecnològics i no només usuaris. Com a espècie humana hem evolucionat adaptant l'entorn a les nostres característiques.
  • Centrar-nos en els processos creatius i no mecànics sense perdre de vista la visió històrica i cultural.

A quin Creativation Challenge has participat?

Com a escola hem participat en diferents iniciatives de creativació:

  • Smart Makers.
  • TurisTIC challenge.
  • La descoberta de la Fageda.
  • Animal Respect Challenge.

Què penses del Mètode de la Creativació?

Nosaltres a nivell escolar estem molt contents amb el mètode de la Creativació, de fet hem repetit alguns reptes en diferents promocions. És un mètode que ens ajuda que els nostres alumnes facin servir un procés per a crear alguna solució davant un repte plantejat.Ens ajuda a marcar les fases del procés creatiu i a fer que els nostres alumnes es plantegin la viabilitat de les actuacions.

Ens ajuda a donar molta importància al procés i valorar el com s'arriba a les solucions independentment que siguin de més o menys viable aplicació. Les sessions d'exemple i el guiatge que ofereix la plataforma, ens ha facilitat el disseny de la nostra acció educativa i a replantejar-nos l'enfocament de les sessions.