MISSATGE DEL PRESIDENT D'HONOR

josep-lagares-president-honor-FpC

És un plaer anunciar-vos que hem constituït la Fundació Privada per a la Creativació®, entitat privada i sense ànim de lucre que té per MISSIÓ desenvolupar i difondre la Creativitat i la Innovació en l’àmbit educatiu amb el principal objectiu de “dotar les noves generacions de la capacitat i motivació necessàries per contribuir al canvi i transformació de la societat i a la seva  realització personal ”.

El progrés de la nostra societat passa per l’educació de persones amb la capacitat d’enfrontar-se i resoldre’n els desafiaments des de noves perspectives. Despertar la curiositat, estimular la imaginació, tenir la inquietud, comprendre’n les causes per afrontar qualsevol repte i trobar noves solucions són les capacitats que la Fundació vol introduir ja des dels cicles d’educació primària, considerant que els nens són la base d’una societat millor i més pròspera per a l’esdevenidor.

Tenint en compte aquestes premisses, la Fundació Privada per la Creativació® ha elaborat un programa educatiu per desenvolupar la capacitat creativadora dels nens i nenes a través d’un conjunt de continguts i activitats per tal que descobreixin, prenguin consciència i desenvolupin tot el seu potencial creatiu.

Avui, més de 8.000 nens de diferents escoles de tot Catalunya ja han dut a terme aquest programa per desenvolupar la seva capacitat creativa, potenciar el seu talent i adquirir les competències necessàries per afrontar i superar qualsevol repte en el futur, però desitgem que en siguin molts més; per això la nostra VISIÓ, a mig termini, és tenir una àmplia  base  social  capaç  d’afrontar  i  resoldre  de  forma  proactiva i exitosa, els reptes de l’avenir.

 

Josep Lagares
President d'honor de la Fundació per a la Creativació