"Promovem la creativitat i el talent dels nens i nenes per a preparar-los per afrontar el seu futur"