MISSATGE DEL PRESIDENT

pep-garcia-president-FpC

És un honor per a mi assumir la presidència de la Fundació per a la Creativació® i posar-me al seu servei per continuar la tasca ingent que s’ha fet fins ara.

El propòsit de la Fundació és dotar a les noves generacions de la capacitat creativa per innovar, tot proveint-los de l’aptitud de donar resposta a reptes reals i rellevants. I tota aquesta tasca sempre guiada per uns valors que fomentin la confiança, l’inconformisme i l’exigència entre els joves, així com el seu compromís amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) del planeta.

En els seus gairebé 10 anys de vida, la Fundació ha desenvolupat una metodologia pedagògica innovadora fonamentada en un model d’aprenentatge basat en reptes reals (ABR) a través del mètode de la Creativació® que permet desenvolupar el pensament crític i la capacitat de resolució de problemes dels nostres infants, adolescents i joves, mitjançant la creativitat i la innovació. Al llarg d’aquests anys ja han passat pels nostres programes més de 30.000 alumnes de centres educatius de tot Catalunya.

Després d’haver consolidat el propòsit i d’haver aplicat la metodologia amb èxit en molts reptes reals i significatius, encetem una tercera etapa en la presidència de la Fundació en la que l’objectiu s’orientarà a donar a conèixer i expandir el nostre model, per tal de consolidar un ecosistema creativador pioner tant necessari per afrontar els reptes del món en el que vivim.

Vivim en un món global, tecnològic i interconnectat a on els canvis es succeeixen a una velocitat extraordinària. Si bé la humanitat mai havia assolit uns índex tant elevats de benestar, prosperitat i riquesa, a la vegada, se’ns plantegen uns reptes nous a nivell individual i col.lectiu que poden arribar a qüestionar la pròpia supervivència del nostre planeta.

En aquest entorn nou, cal acceptar que el paradigma ha canviat i, per tant, no podem buscar les solucions als nous reptes amb receptes antigues, amb els esquemes de pensament tradicionals. Es necessita una mirada nova, una mirada diferent, creativadora i disruptiva.

I, precisament, això és el que ens mou, dotar a les generacions futures de la metodologia i de les eines d’aprenentatge necessàries per tal que siguin capaces d’enfrontar-se amb èxit als nous desafiaments.  Amb aquest objectiu, tots els reptes que plantegem estan impulsats en col.laboració amb d’altres entitats (empreses, associacions, fundacions, ...)  i busquen solucions per contribuir a assolir les metes dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) promoguts per les Nacions Unides.

És per tot això que des de la Fundació per a la Creativació sempre mirem el futur amb optimisme, perquè seran les noves generacions, amb les seves ments obertes, creativadores i disruptives, les que sabran trobar les solucions adients als desafiaments nous. I nosaltres seguirem empoderant-les amb una metodologia que reforci, orienti i multipliqui la força de l’únic recurs inesgotable, la seva extraordinària imaginació.

 

Pep Garcia

President de la Fundació per a la Creativació