Test Creativitat

La creativitat serà una habilitat fonamental pel futur dels nens i nenes.

T'agradaria poder avaluar la creativitat dels teus fills per després poder-la potenciar? 

Amb aquest Test de Creativitat avaluarem la capacitat creativa dels teus fills i t'enviarem a casa un informe detallat amb els resultats i activitats recomanades perquè els ajudis a ser més creatius!