L'entrevista: Jan Andreu

Director General de Grup Andreu. Patró de la Fundació des de 2019

EL VALOR DE LA CREATIVACIÓ EN LA SOCIETAT ACTUAL?

El context social en què vivim ens planteja reptes constants: econòmics, educatius, socials i ecològics. Per això crec que és fonamental tenir l’habilitat de generar solucions als problemes que impregnen tots aquests àmbits. La creativació, entesa com un binomi d’innovació i creació, serà l’únic antídot que ens permetrà resoldre i enfrontar-nos a totes aquestes situacions.

Cal fer compatible la gestió sistemàtica, socialitzada i integral tant de la creativitat com de la innovació, aconseguint una creativitat conscient, generalitzada i enfocada a resoldre els grans reptes de les organitzacions i de la societat.

MOTIVACIONS PER FORMAR PART DEL PROJECTE DE LA FUNDACIÓ?

Formar part del projecte de la Fundació per a la Creativació és un privilegi i una responsabilitat. Per un costat ens exigeix identificar les necessitats, i per l’altre, oferir un lideratge per estimular tot aquest talent. Crec que els infants són el futur. Per això és bàsic que tinguin una base de coneixement per enfrontar-se als reptes que indubtablement hauran d’encarar, com a adults i com a membres de la societat.

D’altra banda, en una societat on, tradicionalment, l’educació ha seguit un model canònic i lineal és fonamental tenir eines per tal de generar noves respostes. Existeixen principalment dues maneres de resoldre problemes: una manera lògica (sovint basada en la repetició) i una manera intuïtiva. El que aporta valor al capital humà de les empreses són els treballadors que tenen capacitat de resolució. Una capacitat per a la qual cal, sens dubte, intuïció, la qual està directament vinculada a la creativació.

UNA SITUACIÓ EN L'ÈPOCA D'ESTUDIANT ON ES FOMENTÉS LA CREATIVITAT O LA INNOVACIÓ?

No recordo cap situació concreta, però en general sempre he volgut buscar solucions des de la creativitat. De jove tenia un perfil més aviat "disruptiu", volia plantejar les coses de manera nova i no era necessàriament el que premiava el sistema... Sovint se seguien solucions estàndard en comptes de fomentar precisament la creativitat i la innovació.

Afortunadament, cada vegada hi ha tendències que plantegen un model educatiu més basat en la resolució de conflictes i, tot i que encara estem lluny, crec que amb iniciatives com les de la Fundació per a la Creativació anem per bon camí.