L'aprenentatge basat en reptes a les escoles

Una metodologia basada en la resolució de reptes reals per part dels alumnes mitjançant el desenvolupament en equip de propostes originals amb valor, tot en col·laboració amb els docents i els experts en els àmbits a tractar.

 

L'aprenentatge  basat  en  reptes  es  basa  en un  aprenentatge  vivencial,  que  consisteix a aprendre mitjançant l'acció.

Un autor que promou l’aprenentatge vivencial és John Dewey, ell creia que els alumnes aprenen molt més quan s'enfronten amb una situació real que demana una  solució. Trobem molts autors que ens inviten a promoure l’aprenentatge a través de l'experiència en reptes reals com són Jean Piaget, William Kilpatrick, Carl Rogers o David  Kolb.  

Quin és l’objectiu i què és l’aprenentatge basat en reptes?

L'objectiu principal de l'aprenentatge basat en reptes és aconseguir una educació més activa i pràctica perquè l'alumnat augmenti el seu potencial i desenvolupi les seves capacitats, en concret, potenciar la creativitat, la col·laboració, la comunicació, la resolució de problemes i el pensament crític.

L'aprenentatge basat en reptes sorgeix quan un alumne s'involucra en un tema concret vinculat amb el seu entorn des de una perspectiva del món real, per tant implica la definició inicial d’un repte motivador i el desenvolupament per part de l’alumne de solucions factibles per aquest repte.

L'aprenentatge basat en reptes segueix una metodologia basada en la col·laboració entre docent, alumnes i experts sobre aquells temes a tractar.  Per poder potenciar encara més l'aprenentatge dels alumnes es recomana que l'aprenentatge en reptes estigui dins del context escolar, i lligat amb alguna matèria dins l'horari acadèmic.

Dit tot això, l’origen dels reptes per presentar als alumnes sorgeixen a partir d'un àmbit genèric del seu interès, com per exemple l’alimentació, la sostenibilitat, la mobilitat o el lleure, al qual es plantegen una sèrie de reptes que s'han de resoldre a través de les propostes elaborades per l'alumnat. Una característica principal d'aquest aprenentatge és la solució, ja que han de ser originals, factibles i han d’aportar valor per fer front a problemes presentats.

 

Beneficis de l'aprenentatge en reptes per els alumnes

  1. Capacitat de comprensió dels temes a tractar, aprendre a diagnosticar les causes i sobretot, el desenvolupament del pensament crític.
  2. Desenvolupament de les capitats de recerca d’informació per analitzar i generar coneixement en l’àmbit del repte.
  3. Capacitat per a la generació de solucions viables a problemes complexos. Valoració de les diferents possibilitat i selecció de les més adequades als objectius definits.
  4. Aprendre a treballar de forma cooperativa i desenvolupament de les habilitats de comunicació.
  5. Connexió amb el món real, els alumnes connecten el que han après a la escola amb la realitat que els envolta.

 

Conclusions

L'aprenentatge basat en reptes és una metodologia molt recomanable per aplicar a l'aula a causa dels resultats que obté amb els alumnes. És un mètode que permet potenciar la implicació i la motivació de la classe.

Aplicar aquesta metodologia a l'aula, permet fomentar l'aprenentatge basat en projectes i desenvolupar la col·laboració entre els alumnes per aconseguir un objectiu comú de forma pràctica. Els participants desenvolupen el pensament crític i la capacitat de resolució de problemes, aquesta activitat els fa sentir útils i els connecta amb el món real.

Bibliografia

  • Fidalgo, Á., García, F., i Sein, M. (2017). Aprendizaje Basado en Retos en una asignatura académica universitaria.
  • Olivares, S. i López, M. (2015). Medición de la autopercepción de la autodirección en estudiantes de medicina de pregrado. Investigación en educación médica, 4(14), 75-80.
  • Olivares, S., López, M. i Valdez, J. (2018). Aprendizaje basado en retos: una experiencia de innovación para enfrentar problemas de salud pública. Educación Médica, 19, 230-237.
  • Tecnológico de Monterrey. (2016). Aprendizaje basado en retos. Edu Trends.

 

EBOOK GRATUÏT

Si vols conèixer més sobre l'aprenentatge basat en reptes descarrega't el nostre Ebook.

Comentaris