Tinguem idees originals

En aquest apartat trobareu diferents propostes per potenciar la capacitat per generar idees originals, un element bàsic en la capacitat creativa!

Quines activitats feu a casa per tenir idees originals? 

Compartiu les vostres propostes amb la resta de families creatives enviant-nos un email a fundacio@fundaciocreativacio.org !

 

L'animal nou

Plantegeu el següent repte: Sabries inventar-te un animal nou?

Intenteu pensar en tots els detalls: com seria? què menjaria? quin nom tindria?

I, per acabar... deibuixeu la vostra creació!

De ben segur que sortiran idees ben originals i diferents!