Test Patrons Torrance Creativació

El Test de Torrance és el test més prestigiós a nivell internacional per avaluar el nivell de creativitat dels infants. Ens permet avaluar varies capacitats dels nens i nenes: la FLUÏDESA, LA ORIGINALITAT, L'ELABORACIÓ, LA SÍNTESI i LA RESISTÈNCIA AL TANCAMENT. La suma d'aquests factors degudament ponderada ens indica la CAPACITAT CREATIVA del nen o nena. 

Per sol·licitar que realitzem el Test de Torrance a un, dos o fins a 3 nens o nenes d'entre 6 i 15 anys que desitgis, només has d'omplir el següent formulari i seguir els següents passos:

Dades del sol·licitant

Nombre de Tests Sol·licitats

Direcció d'entrega dels Tests