SÍNTESI

SÍNTESI | La capacitat de sintetitzar i organitzar el pensament

La comunicació d’allò que és més important permet que l’espectador entengui amb profunditat la idea. La síntesi està relacionada amb l’estructuració mental del pensament i la capacitat lingüística hi té un paper primordial.

Les activitats que posen en pràctica la capacitat de resumir, buscar altres maneres d’explicar una mateixa idea i reformular conceptes són molt adequades per potenciar la capacitat de síntesi.

 

Consells per potenciar la Síntesi

  • Jugar amb la imaginació literària (posar títols a il·lustracions, notícies, quadres famosos...)
  • Jugar amb les paraules (crear eslògans o nous noms per a productes ja existents).
  • Realitzar representacions amb un propòsit concret (teatre, vídeos, murals...)