ORIGINALITAT

ORIGINALITAT | La capacitat de produir idees poc freqüents

Les idees que es generen són allunyades d’allò convencional ja que es percep la realitat de manera inusual a través d’associacions remotes i amb ingeni.

L’originalitat està relacionada amb el pensament divergent i la capacitat de combinar idees existents per crear-ne de noves.

Les activitats que potencien la creativitat relacionant idees divergents estimulen l’esforç cognitiu en busca d’efectes sorprenents.

 

Consells per potenciar la Originalitat

  • Fer activitats de creació lliure (escriure, dibuixar, ballar, interpretar...) on la llibertat d’expressió sigui la clau.
  • Potenciar activitats de resposta múltiple on no hi ha una única resposta correcta (crear nous usos per a objectes quotidians, forçar combinacions entre objectes...).
  • Realitzar activitats imaginatives on els alumnes creen quelcom que no existeix (animals nous, extraterrestres, noves cases, paraules inventades...).