Workshop

The Creativation Game

THE CREATIVATION GAME WORKSHOP és una competició de creativitat per trobar solucions als reptes reals de les organitzacions. 

El taller està pensat per demostrar que tothom pot generar bones idees si utilitza els mètodes adequats. Els i les participants desenvolupen les seves habilitats a través d'una experiència pràctica i divertida per generar idees que resolguin un repte o problema de l'organització. 

UNA METODOLOGIA D'INNOVACIÓ A TRAVÉS DEL JOC

Per les dinàmiques del taller, s'utilitza el Creativation Game: una eina que ensenya a definir reptes creatius i exercita el pensament lateral dels jugadors i les jugadores perquè generin, de forma sistemàtica, una gran quantitat d’idees a fi de superar qualsevol repte. A més, també els instrueix perquè escullin les millors idees amb criteris d’impacte i valor i, finalment ajuda a implementar-les amb les màximes garanties d’èxit.

Creativation Game - foto cartes

ELS PASSOS

Timing Workshop

El taller consta d'una introducció a la creativitat, que permet escalfar motors abans d'iniciar el joc. A continuació, cada equip participant juga una partida del Creativation Game per obtenir una idea finalista. Per últim, es desenvolupen les propostes dels equips per presentar-les a la resta de participants i seleccionar la proposta guanyadora de la competició. 

*El procés es pot personalitzar en funció de les necessitats i els objectius de l'organització.

FASES DEL JOC

Fase 1.

Fase 1.

Es comença amb la formulació de preguntes sobre el repte per tal de conèixer-lo en profunditat.

Fase 2.

Fase 2.

Es convoquen als personatges més creatius de la història perquè ens ajudin a generar noves idees per solucionar el repte.

Fase 3.

Fase 3.

S'analitzen i es puntuen les millors idees per valorar-les en funció dels criteris que s'han establert prèviament.

A QUI ES DIRIGEIX?

El workshop té l'objectiu d'actualitzar les competències dels i les professionals de l'organització, per aconseguir equips de persones altament competents i compromeses amb els reptes de l’empresa. 

Es busca generar noves idees i desenvolupar projectes innovadors en qualsevol dels departaments de l'organització. Per això, el taller es dirigeix a un públic molt variat: equips directius, professionals d'àrees comercials, màrqueting, RRHH, R+D+I, etc. 

BENEFICIS

Donar solucions amb valor als reptes reals de l’organització.

Conèixer una metodologia per generar solucions innovadores.

Incrementar la voluntat dels i les participants de modificar i millorar les coses.

Promoure la cultura creativa i innovadora de l'organització.

Participar d'una experiència formativa pràctica i divertida.

Cultivar la cooperació entre les persones participants.