Creativation Challenge

Promou un repte per a infants i joves!

Promou un repte real per infants i joves!

Infants i joves seguiran el Mètode de la Creativació, un procés de 6 fases basat en el Design Thinking, amb el qual podran generar moltes idees i desenvolupar les millors per convertir-les en solucions reals. 

Com a organització, rebràs totes les propostes finalistes per escollir-ne les guanyadores i poder-les portar a terme (si s'escau). 

OPCIONS

  • IMPULSA: 
    Repte personalitzat per l’entitat o organització que recull els seus interessos i objectius. Tota la imatge corporativa s’adapta a la de l’entitat.
  • COL·LABORA: 
    Repte proposat per la Fundació per a la Creativació amb logotip present al web i totes les comunicacions al voltant del repte (pot ser cofinançat amb altres entitats).