Creativation Challenge

Promou un repte per a infants i joves!

Promou un repte real per infants i joves!

Infants i joves seguiran el Mètode de la Creativació, un procés de 6 fases basat en el Design Thinking, amb el qual podran generar moltes idees i desenvolupar les millors per convertir-les en solucions reals. 

Com a organització, rebràs totes les propostes finalistes per escollir-ne les guanyadores i poder-les portar a terme (si s'escau). 

OPCIONS

  • IMPULSA: 
    Repte personalitzat per l’entitat o organització que recull els seus interessos i objectius. Tota la imatge corporativa s’adapta a la de l’entitat.
  • COL·LABORA: 
    Repte proposat per la Fundació per a la Creativació amb logotip present al web i totes les comunicacions al voltant del repte (pot ser cofinançat amb altres entitats).

EL REPTE QUE ET PROPOSEM PEL CURS 22-23

TurisTic Challenge
TurisTic Challenge

Convertir el municipi en un referent del turisme familiar, pensant propostes innovadores que donin resposta als seus reptes, tot integrant la tecnologia, fomentant el respecte per al medi ambient i promovent la sostenibilitat.