Les opinions dels mestres

A continuació podeu llegir les opinions que tenen els mestres que porten a terme el programa Educant la Creativitat, Desenvolupa el teu Talent durant el curs 2015/2016.


 

Els alumnes es mostren molt implicats perquè se’ls té en compte les seves idees i se senten valorats.

Sorprèn la motivació que desperta en els alumnes i l’enginy que ells demostren en les seves creacions.

És un projecte molt pautat i que facilita la feina al mestre.

Centre Escolar Empordà

Mireia Galí, Mireia Pardo i Mº Teresa Martínez, 5è

 


 

Ens ha obert el concepte de creativitat més enllà de l’objecte, anant a la generació d’idees.

El projecte és engrescador i els alumnes s’han implicat i han fet servir la seva curiositat innata per ampliar els coneixements.

A més, és inclusiu perquè totes les aportacions són vàlides i enriquidores. Ha estat un treball pràctic i àgil de fer.

Pedralta de Santa Cristina d’Aro

Fina Quer i Carme Calzada, 3r

 


 

El programa ha superat totes les expectatives perquè els alumnes estan molt motivats i els permet deixar anar la seva imaginació creativa sense límits.

L’adult és un acompanyant, un guia en aquest itinerari.

Mare de Déu de la Serra de Montblanc (Tarragona)

Anna Maseras, 3r

 


El projecte és engrescador pels alumnes: les aventures, les imatges i els materials són atractius per ells.

És un projecte fet des de la il·lusió, un material que busca despertar la imaginació dels alumnes amb un gran objectiu: la creativitat.

Maristes de Girona

Vicki León, Jordi Arnella i Jesús Badia, 4t

 


 

El projecte ens ha donat eines per poder treballar en equip i canviar la dinàmica de les classes.

És una bona oportunitat per aprendre a fer les coses de manera diferent, apropant-nos més a la realitat del món que estem vivint ara des d’un aprenentatge més significatiu.

Canalitza una manera de treballar interdisciplinar i més global, obrint pas a treballar per projectes.

Ens permet mirar l’alumne des d’una altra perspectiva i, per tant, conèixer-los en la seva globalitat i no només des del punt de vista acadèmic.

Vall d’Aro de Castell d’Aro

Mª Àngels Viñals, 6è

 


 

És un molt bon recurs per treballar la creativitat dels alumnes d’una forma pautada però alhora flexible per poder adaptar a la nostra dinàmica d’aula.

Ens ha sorprès la motivació dels alumnes i la seva implicació amb la història i amb el personatge.

Vallgarriga de Sant Miquel de Fluvià

Albert Vidal i Juan Carlos Rico, 3r i 4t

 


 

Els alumnes han deixat de banda el pensar “què vol que digui” i han obert la seva ment a noves respostes que porten a grans preguntes.

Han apartat el “està bé?” perquè dins el respecte i en la creativitat, tot s’hi val.

Aprenen a obrir la ment, a mirar amb ulls nous i a perdre la por a exposar el que pensen.

Fedac d’Anglès

Núria Muntada, 3r

 


 

El projecte ha permès crear diàleg, imaginar situacions, desencadenar dubtes i treballar en equip.

Els alumnes estaven molt motivats per continuar amb la història i tots se senten necessaris per superar els reptes.

Sant Rafael de la Selva del Camp (Tarragona)

Manuel Yuste i Jesús Andión, 3r

 


 

Els alumnes participen i no se senten jutjats. Sorgeixen moltes idees, fins i tot de nens o nenes que no acostumen a donar la seva opinió.

M’agrada el fet que els alumnes puguin decidir allò que va passant perquè se senten protagonistes del seu aprenentatge i de la història.

Sant Pau de Reus

Merche Berbel, 3r

 


 

Els alumnes estaven molt motivats i es delien per treballar “la creativitat” (com diuen ells) cada dia.

La meva motivació com a mestre va augmentar en veure que els alumnes estaven tan implicats en el projecte.

És un repte motivador per a ells, treballen en grup i, a més, els alumnes amb més dificultats veuen recompensat el seu esforç.

Fedac de Salt

Rosa Castellarnau, 3r

 


 

 

La història és molt motivadora pels alumnes i és un fil conductor que permet extreure multitud de coneixements transversals.

Ens permet enfocar activitats i problemes des de diferents perspectives i això fa que pensin i escullin solucions diferents.

Sant Pau Apòstol de Tarragona

Begoña Guionnet i Jordi Cortés, 4t

 


 

Ens agrada la llibertat que suposa el projecte pels alumnes, els permet deixar-se anar i fer volar la seva imaginació.

Participen molt motivats i hem notat més confiança en ells mateixos perquè opinen i s’expressen amb naturalitat, sense pot a l’error. 

Puig de les Cadiretes de Llagostera (Girona)

Rosa Casadevall i Sara Marquès, 3r

 


 

Opinions dels mestres


 

L'OPINIÓ DELS NENS I NENES

SOBRE ELS TALLERS

 

Resultados Test Motivacional