Informació Test de Creativitat

El Test de Creativitat que realitzarà el teu fill està basat en el dibuix. Haurà de fer 3 activitats de dibuix de 10 minuts cadascuna. A cada activitat tindrà un o varis inputs que l'ajudaran a inspirar-se per crear el dibuix que ell vulgui (sense límits, sense pressions, sense condicionants). Ha de fer dibuixos que expliquin histories el més originals possibles. (El sobre que rebràs a casa conté totes les pautes necessàries per realitzar el test molt fàcilment)
 
Un cop ens retorneu el test amb els dibuixos realitzats, un equip de pedagogs/gues els analitza segons els paràmetres establerts, tenint en compte l'edat del nen, per determinar les diferents habilitats citades anteriorment: Fluidesa, Originalitat, Elaboració, Síntesi i Resistència al tancament i Creativitat
 
Finalment, els pares rebreu un informe detallat amb els índexs de cadascun dels factors així com un índex global de creativitat. A més, l'informe conté una explicació sobre el test, sobre les diferents capacitats i una avaluació personalitzada dels resultats, amb consells i pràctiques recomanades
 
Tota aquesta informació us serà de gran ajuda per saber quin tipus d'activitats son més favorables per ajudar al vostre fill a desenvolupar les seves capacitats creatives. A part, us farà més coneixedors de les seves habilitats per poder-vos adaptar al seu ritme d'aprenentatge així com del funcionament de la creativitat en si mateixa.