LA CREATIVACIÓ COM A MOTOR DEL CANVI

Oferim cursos de formació destinats a docents que vulguin innovar a l’aula, per tal de fomentar la motivació i la capacitat crítica del seu alumnat. A més, també realitzem ponències adreçades a alumnes per estimular la seva reflexió i, sobretot, conduir-los a l'acció.

Aprenentatge Basat en Reptes

Curs en línia

35.00

Des de la Fundació per a la Creativació apostem clarament per les noves metodologies d'aprenentatge. És per això que us proposem promoure l'Aprenentatge Basat en Reptes Reals de Creativació i us oferim els recursos i eines imprescindibles per a fer-ho. 

ABR-cub-1
ABR-cub-2
ABR-cub-3

OPCIONS

Opció A: 

Curs 15 HORES: "Aprenentatge Basat en Reptes Reals de Creativació"

Dates de realització de l'activitat:

 • del 14 al 29 d'octubre
 • del 2 al 17 de novembre
 • del 12 al 27 de gener
 • del 15 al 30 de març

Modalitat: en línia, a distància. 

Nivell del professorat al qual s'adreça l'activitat: Primària i Secundària

Nombre de places: 30

Cost de la matrícula: 35€

 

Opció B: 

Curs 25 HORES: "Aprenentatge Basat en Reptes Reals de Creativació amb aplicació a l'aula"

Dates de realització de l'activitat:

 • del 14 d'octubre al 10 d'abril
 • del 2 de novembre al 10 d'abril
 • del 12 de gener al 30 de març
 • del 12 de març al 30 de maig

Modalitat: en línia, a distància. 

Nivell del professorat al qual s'adreça l'activitat: Primària i Secundària

Nombre de places: 30

Cost de la matrícula: 35€

 

OBJECTIUS PREVISTOS

 • Conèixer la teoria i aplicació del Mètode de la Creativació a l’aula.
 • Aprendre a diferenciar entre creativitat i innovació.
 • Disposar d’eines per fomentar el pensament crític de l’alumnat.
 • Conèixer eines que afavoreixin la creativitat i la capacitat d’innovació de l’alumnat a l’hora de resoldre problemes.
 • Eines i estratègies que afavoreixin la comunicació efectiva en la resolució de problemes.
 • Conèixer els beneficis de l’Aprenentatge Basat en Reptes Reals.
 • Aplicació de l'aprenentatge a l'aula (només en la Opció B)