Girona Notícies

21/06/2017

'Radikal Girona' arriba per despertar consciències sobre els reptes de futur

Enllaç a la notícia: https://gironanoticies.com/noticia/45860-radikalgironaarribaperde-pertarcon-ciencie-obreel-repte-defutur-2.htm