Què?

 Reimagining Education

Els sistemes educatius de tot el món experimentaran grans transformacions en els propers anys que posaran en qüestió les formes tradicionals d'aprenentatge, convertint les escoles en «entorns interactius» i canviant el paper dels docents, dels alumnes, dels espais educatius i dels mètodes d’aprenentatge en l’educació del futur.

 Quin serà el paper...

  • dels DOCENTS
  • dels ALUMNES
  • dels ESPAIS EDUCATIUS
  • dels MÈTODES D’APRENENTATGE

... en l'educació del futur?  

 Bombeta Creativation Talks