CREATIVATION TALKS '16

La 1a edició de les CREATIVATION TALKS, eines de Creativació per a la nova educació, és una jornada que té per objectiu reflexionar sobre els reptes de futur de la nostra societat i proporcionar eines per a l’educació de les noves generacions amb un format combinat de classe magistral i tallers pràctics.

Va dirigit tant a mestres d’educació primària, secundaria, batxillerat i cicles formatius, com a pares i mares, empresaris/es i persones interessades en la nova educació i els reptes de futur.

PONENTS

Un conjunt de ponents destacats provinents de múltiples àmbits: experts en creativitat, innovació i educació; directors d'escoles i mestres; psicòlegs i investigadors que compartiran la seva opinió, visió i experiència.

La jornada consta de 3 blocs per difondre la creativació i uns espais creatius d'intercanvi d'experiències. Cada bloc constarà d'una classe magistral, un espai àgora de debat i un taller pràctic