Xarxa d'Escoles Creatives

Les escoles creatives, juntament amb la Fundació per a la Creativació, tenen com a missió fomentar la creativitat i el desenvolupament del talent dels alumnes d’educació primària

 

Introducció:

La Xarxa d’Escoles Creatives neix al 2012 amb la intenció de sumar experiències i propostes d’intercanvi educatiu entre mestres que participen del mètode de creativació. Està liderada per la Fundació per a la Creativació amb el compromís de recollir les propostes del professorat, per assessorar i millorar els processos creatius dins les aules. L’objectiu principal és fomentar la innovació i la creativitat dels alumnes d’arreu del territori.

 

Quins són els avantatges de formar part de la Xarxa d’Escoles Creatives?

Permetre als alumnes desenvolupar habilitats pròpies d’una generació preparada pel canvi i les noves idees, així com per contribuir a assolir la seva realització personal.

Despertar la curiositat, estimular la imaginació, tenir la inquietud, entendre les causes del problema per aprendre a enfrontar-se a qualsevol REPTE són les capacitats que la Fundació per a la Creativació vol introduir des dels cicles d’educació primària.

 

Les Escoles de la Xarxa