Les Claus de la Nova Educació

La Fundació per a la Creativació ha iniciat tot un conjunt d'entrevistes a personatges amb la visió necessària per transformar l'educació del futur.

Directors i mestres d'escoles pioneres en nous mètodes educatius, experts en educació, en pedagogía o en psicología. Cadascuna de les seves paraules és un aprenentatge per a tots nosaltres i una guia sobre les Claus de la Nova Educació!