SOCIAL

L'habilitat per conèixer i entendre als demés

Què és?

És la capacitat per entendre els altres i actuar en situacions socials, per percebre i discriminar estats d’ànim, emocions, motivacions o intencions. Inclou la sensibilitat a expressions facials, al to de veu, als gestos i postures, i l’habilitat per respondre-hi de forma adequada, que suposa tenir empatia.

 

Com són els nens/es que tenen desenvolupat aquest talent?

o Tenen una alta sensibilitat als sentiments i estats d’ànim aliens. No vol dir que siguin extravertits, o que resultin molt simpàtics, sinó que interpreten i comprenen de forma molt eficaç les necessitats dels altres.

o Són capaços de posar-se en el lloc de l’altre sense esforç, de forma natural, empatitzen amb facilitat. L’empatia pot utilitzar-se per ajudar als altres o bé per interposar-se en el seu camí.

o Saben escoltar, interpreten amb facilitat gestos, tons de veu, moviments... I inclús sincronitzen el seu propi llenguatge verbal al dels seus interlocutors.

o Tenen esperit de líder, es comuniquen de forma molt efectiva són hàbils negociadors. 

 

Jocs per potenciar aquest talent

  • Fer entrevistes a persones de l’entorn per conèixer de què treballen, o què els agrada.
  • Prendre decisions en grup (d’amics, família...) a partir del diàleg i l’escolta activa.
  • Participar d’activitats comunitàries i solidàries per persones amb escassos recursos.
  • Integrar-se en un equip esportiu, banda, club, coral, grup de teatre... On sentir-se part d’un equip i poder resoldre els conflictes, ajudar als altres...
  • Jugar de forma cooperativa, també amb jocs online de dos o més jugadors.

 

Qui té aquest talent?

Un personatge famós que va demostrar tenir aquest talent va ser Eva Perón, política argentina i gran defensora dels drets de les dones. A part dels polítics, també és necessari

aquest talent per treballar de docents, psicòlegs, entrenadors esportius, entrevistadors...