LINGÜÍSTIC

Comunicar i expressar el pensament propi mitjançant el llenguatge

Què és?

És la capacitat de tractar i estructurar els significats i les funcions de les paraules amb la finalitat de comunicar-se i expressar el pensament propi, i donar un sentit al món mitjançant el llenguatge. Està lligada a la lectura i escriptura així com a escoltar i parlar.

 

Com són els nens/es que tenen desenvolupat aquest talent?

o Es mostren més hàbils són els jocs de paraules, les rimes i els mots encreuats.

o Demostren gran facilitat per escriure i són molt eficaços quan es posen a explicar un acudit.

o I per suposat, escoltar una bona història o poema els fascina tant com llegir. És com si a més de seguir el relat o els versos estiguessin al mateix temps desgranant, inconscientment, la seva estructura, els seus temps...

 

Jocs per potenciar aquest talent

  • Inventar un llenguatge que sigui un codi entre vosaltres i que ningú més entengui, pot ser escrit o oral.
  • Fer embarbussaments, sopes de lletres, el penjat... i d’altres jocs que inclouen paraules.
  • Inventar finals o títols diferents per als contes que es llegeixen.
  • Crear eslògans per a productes quotidians.
  • Inventar definicions per a paraules de les quals es desconeix el significat i, desprès, llegir el significat real i pensar com fer servir aquesta paraula en una frase.
  • Aprendre un altre idioma de forma lúdica a partir d’aplicacions o jocs online.
  • Anar al teatre, actuacions de titelles, recitals...

 

Qui té aquest talent?

Un exemple de personatge amb talent lingüístic és l’escriptora Mercè Rodoreda. Però també és propi de traductors, poetes o experts en altres idiomes. Les persones més hàbils en l’ús del llenguatge també tenen davant seu la opció de ser advocats, polítics, actors o inclús agents comercials, segons com combinin aquesta intel·ligència amb les altres.