EMOCIONAL

L'habilitat de conèixer-se a si mateix

Què és?

És la capacitat per comprendre’s a si mateix, accedir amb facilitat a la pròpia vida emocional, reconeixent les pròpies emocions i sentiments. Implica tenir claredat sobre les raons que ens fan reaccionar d’una manera o una altra i comportar-nos d’una forma que resulti adequada a les necessitats, fites i habilitats personals. Permet l’accés al món interior, per després aprofitar la informació que aporta i poder orientar l’experiència.

 

Com són els nens/es que tenen desenvolupat aquest talent?

o Solen expressar els seus sentiments amb facilitat i sense recels una vegada estableixen una bona relació interpersonal amb el seu entorn humà. Sinó, tendeixen a tornar-se  introvertits.

o Quan el seu tracte amb els demés es sà i obert, solen mostrar un alt nivell de confiança en si mateixos. Llavors, exhibeixen una notable capacitat d’iniciativa i tenen facilitat per  organitzar-se en base a objectius i estratègies acords amb les seves habilitats.

o Tenen una elevada capacitat d’autodisciplina i d’autonomia personal.

o Acostumen a ser autocrítics. Tenen molt presents, constantment, les seves fortaleses i debilitats.

o Tenen altes capacitats d’anàlisi i reflexió, i per aquest motiu solen donar moltes voltes abans d’adoptar una decisió sobre aquells dilemes que els afecten.

o No dubten en aconsellar als seus amics quan aquests han de resoldre problemes.

o Tenen un desenvolupat sentit del que és i no és just.

 

Jocs per potenciar aquest talent

  • Crear un diari on anotar el seu dia a dia, pensaments, etc.
  • Fer un semàfor de sentiments on identificar quins sentiments s’han tingut al llarg del dia.
  • Ser conscient de la felicitat establint objectius realistes a partir de la frase “Seré feliç si aconsegueixo...”.
  • Procurar compartir experiències emocionants i moments especials.
  • Prendre petites decisions durant el dia a dia en base als propis gustos o preferències.
  • Reflexionar sobre els propis comportaments a partir de les preguntes “Perquè he fet això?”, “Com m’he sentit quan ho he fet?”, “La propera vegada ho faria igual?”

 

Qui té aquest talent?

Un personatge que ha mostrat tenir el talent interpersonal és Mahatma Gandhi, líder polític però també espiritual. Aquest talent és molt important per a escriptors i cineastes, religiosos, psicòlegs...