Olga Casanova, experta en educació

"L’escola del futur és un paisatge”

0
  • Espai
    Bloc 3. Transformant els espais educatius
  • Ponència
    Classe magistral

“Al segle XXI l’aprenentatge ja no pertany a un edifici, a una etapa concreta de la vida, i ja no queda tancat dins dels murs d’un centre d’ensenyament”

“Estem en el moment de l’era VUCA: volatilitat, incertesa, complexitat i ambigüitat. L’escola s’ha de centrar a donar eines per respondre a preguntes complexes per relacionar-se amb el món que els envolta, i això suposa una enorme responsabilitat”

“Els mestres som curadors del futur i el nostre compromís no ha de ser ensenyar el que ja sabem, sinó avançar-nos als nostres temps. Hem de fer una escola centrada en les preguntes, on el coneixement ajudi a generar respostes però sobretot més preguntes”

“Podem dir que hi ha un aprenentatge quan hi ha experimentació i connexió amb la vida real. El meu professor de matemàtiques mai em va ensenyar a connectar les matemàtiques amb la realitat!”

“Una escola basada en la curiositat, que mobilitza preguntes no es pot seguir construint-se com una suma de cubs incomunicats, sinó com un llibre tridimensional, que inclou l’edifici físic, l’entorn i l’espai virtual o digital. L’escola del futur ha de ser ampliada – no limitar-se a les quatre parets, recuperar el concepte romà de Spatium, que inclou un lloc i tot el que l’envolta - ubiqua, extraordinàriament flexible, sense costures ni en el temps ni en l’espai, i que fomenti la creativitat i el servei”

“Penseu: Quin missatge envia l’estructura física de la vostra escola? Quina energia mobilitza? Quina és la vostra identitat arquitectònica? Quines experiències vol mobilitzar l’ús de la meva escola? De vegades n’hi ha prou omplint-le de colors i textures diferents, tirant murs a terra, canviant les bombetes o la disposició dels treballs fets a classe”

Hi ha 4 grans escenaris que caldria aconseguir:

- Escenaris per aprendre amb i d’un expert, que no sempre ha de ser el professor

- Escenaris per aprendre entre iguals

- Escenaris per aprendre fent i experimentant

- Escenaris per aprendre en el silenci i amb un mateix

Propostes concretes de canvi:

- L’entrada i el hallde l’escola (a cada vestíbul i curs hi hauria d’haver un visual thinkingde cap on es va)

- Els espais de trànsit

- Llocs on pares i l’escola es visualitzin com un equip (fora les sales de visita!)

- El laboratori d’aprenentatge dels professors (no una aula de fer el cafè i tenir-hi la guixeta)

- Racons per introspecció, per treballar amb experts, flexibles i versàtils

- Biblioteca: el poder del color i de la llum modifica l’actitud: “els mobles generen actituds”

- Laboratoris i garatges de prototipació, Estudi Da Vinci, les escoles han de tenir aules renaixentistes

- L’edifici digital: el que fem a l’escola ha d’estar reflectit també a nivell digital, en coherència amb l’estructura fixa de l’escola.

“L’escola ja no és una catedral, sinó un gran basar sorollós, però coherent, i que ajuda els nens a trobar respostes. L’escola del futur és un paisatge”