• Josep Manel Marrasé, professor - Creativation Talks 2018
  • Josep Manel Marrasé, professor - Creativation Talks 2018

Josep Manel Marrasé, professor

“L’aula ha de ser un equip”

0
  • Espai
    Bloc 1. Els docents del Futur
  • Ponència
    Workshop d'aplicació

“Cal ensenyar des de l’emoció, impulsar l’autoestima i el talent, Una aula és com una reproducció en petit de la diversitat del món”

“Parlem massa del fracàs escolar, quan en realitat fem moltes coses bé. Hem d’educar per a la motivació i per l’autonomia, aquesta és la nostra guia”

“Cal fer-nos aquestes preguntes:

- En què consisteix educar? En fer avançar l’alumne, conduir a la millora i ampliar els seus horitzons

- Quin sentit té? Educar té un sentit intemporal. Mai se sap on acaba la nostra influència

- Quina autoritat necessita? Hem d’entrar a l’aula de manera natural, dinàmica i no obsessionar-nos per l’autoritat. L’autoritat és una mena d’acumulació de detalls, ha de ser compartida sempre i dinàmica.

- Com s’ensenya? Per impregnació de valors. Els valors no s’aprenen amb discursos, sinó que s’ensenyen vivint els valors a l’aula, impregnant com deia Marta Mata. 

“És molt important l’educació invisible: els gestos, les mirades, la comunicació no verbal; saber detectar diferents senyals per part dels alumnes o saber veure aquells que no són capaços d’emetre senyals”

“Cridar s’encomana, és una dinàmica perversa. En canvi hem d’apostar pel poder de la paraula: afectivitat, assertivitat, quan parlem amb els alumnes cal mesurar les paraules”

“Hem de crear complicitats positives- interaccions per avançar. Amb els alumnes més difícils és amb els que ens guanyem el sou! Hem de saber crear-hi complicitats, xerrar amb l’alumne a soles és una eina que permet fer veure a l’alumne que ell és important”

“Les aules han de ser holístiques, despertar l’entusiasme, descobrir les pors en els alumnes i saber treure-les, donant-los confiança”

“Cal impulsar desitjos, fomentar la resiliència, però no la podem fomentar si nosaltres no ho som”

“El saber és transversal, allò que aprenem ha de ser útil per a mi i per als altres”

“L’aula ha de ser un equip”

“Hem d’aconseguir que la motivació vingui de dintre. L’actitud d’aprendre és el premi, i aquesta capacitat està en tota persona i sota el seu control. L’escola proporciona una herència comú de passió per l’aprenentatge” 

“Quan algú s’avorreix a l’aula hem de ser capaços d’improvisar i canviar la partitura: partitura i swing

“Hem d’educar per la vida i descobrir el talent de cada alumne per què tots avancin”

“Què espera la gent de l’escola? Un sistema de valors, una cultura determinada, l’ètica, l’autenticitat - no voler ser el que no som-, i la coherència - si no hi ha coherència, els adolescents no perdonen- “.