• Franc Ponti, director d'innovació a EADA Business School

Franc Ponti, director d'innovació a EADA Business School

Com portar el Design Thinking a les aules?

0
  • Espai
    Bloc 2. Mètodes d'aprenentatge innovadors
  • Ponència
    Workshop d'aplicació

Franc Ponti

"La creativitat és plantejar-se per què les coses són d'una determinada manera i pensar si podrien ser diferents"

“Les neurociències ens diuen de la creativitat que hi ha gent més deliberada  - sistemàtica, lògica, estructurada, assaig i error, mètode científic adaptat a la creativitat- i gent més espontània. Són dos camins, dos llenguatges diferents que el Design Thinking intenta integrar. A l’escola hem de mantenir el pensament deliberat però també fomentar molt el pensament espontani”.

"El Design Thinking el que fa és integrar les dues formes de pensament, parteix de l’usuari, i ens porta a escoltar-lo, per poder definir la necessitat, idear noves possibilitats, prototipar-les i provar-les per saber si la innovació que hem desenvolupat és millor que el que teniem o no”

“La innovació no és un esdeveniment sinó un procés que necessita molta disciplina d’equip”

“No hauriem de mitificar el fet de ser creatiu. La gent creativa és, senzillament, la que no es conforma amb les coses i vol millorar-les”

Miquel Àngel Oliva

Des de la Fundació per a la Creativació impulsem aquestes metodologies per ajudar a adaptar les aules i el sistema educatiu als nous escenaris que trobaran els alumnes quan arribin al món laboral.

"Vivim en una societat extraordinàriament connectada - persones, coses, informació, processos- que ens permeten pensar en el moment pròxim de la singularitat en què la capacitat de processar d'un ordinador superarà la de les ments humanes. Això farà que molts dels llocs de treball actual quedin substituits per màquines (un 50% dels llocs de treball actual), i això aportarà una nova dimensió a les nostres vides"

"No som conscients de la magnitud i la velocitat en què es produeixen els canvis. Això és un repte i una oportunitat alhora, i en aquest context la creativació és un element clau. Està a les nostres mans ser-ne actors o espectadors".

"Des la plataforma Creativation Challenge proposem als centres educatius la metodologia ABP (Aprenentatge basat en projectes) aplicat a reptes reals en molts àmbits diferents, des de l'alimentació i la salut fins al lleure o la mobilitat. Intentem fer útil, fàcil i comprensible per als docents les metodologies del Design Thinking, disponible on line a la plataforma. Pensem que això és molt atractiu per als alumnes i també per les empreses que apadrinen cada repte".