• Maria Acaso - Creativation Talks 2018

Maria Acaso

“rEDUvolution és la hibridació dels termes revolució i educació”

0
  • Ponència
    Classe magistral

Maria Acaso és una professora, investigadora i escriptora especialitzada en l’àrea de l’educació. En els darrers anys ha estat catalogada com una de les referents dins del que s’anomena la Revolució Educativa, o com ella l’anomena la rEDUvolution.

Una iniciativa que pretén portar a la pràctica un canvi de paradigma en l’educació en general. La seva línia de treball vol evidenciar allò obsolet en el sistema educatiu actual i desenvolupar noves pràctiques educatives més contemporànies.

rEDUvolution - Llibre Maria Acaso

 

 
 
 
 

 

Informació addicional