R.Huguet: "La robòtica ens aporta totes les habilitats i competències necessàries per al futur"

President de la Fundació Scientia, impulsor de la First Lego League Espanya i Director de LEGO Education Robotix

Com ens imaginem el món d’aquí a 20 anys quan els nostres nens hagin sortit del sistema educatiu?

Serà un món molt més petit, molt més integrat i interconnectat, i on la privacitat sarà nul.la

En quin context han succeït els grans aprenentatges de la nostra vida? Quan els reptes que ens posen davant son grans; quan estem en un entorn ben acompanyats, i quan tenim permís per fallar.

Per què tenim la robòtica a l’escola?

Perquè ho diu Bill Gates? Perquè és una tendència? Per què hi ha un pare molt implicat a l’AMPA? Perquè diuen que el software és el que es menja el món?

No fem robòtica per aprendre robòtica

Les habilitats més valorades a l'hora de contractar joves segons les empreses nordamericanes son:

 • Capacitat de lideratge
 • Habilitat de treballar en equip
 • Capacitat de comunicar
 • Capacitat de resoldre problemes
 • L’Ètica en el treball
 • Capacitat analítica i quantitativa
 • La capacitat en aquell àmbit pel qual l’han contractat

Les feines rutinàries decreixen mentre que les no rutinàries creixen.

El moment més creatiu de la nostra vida és als 5 anys, i en entrar a l’escola va baixant la capacitat de fer preguntes, fins que ens retirem i tornem a ser creatius.

Els nostres caps i les nostres mans estan pensats per aprendre en 3 dimensions. És molt més fàcil construir ànecs de Lego que dibuixar-los!

Programar en 3D (robòtica) també s’aprèn molt millor que programar en 2D.

 Programa XXI: un marc que agrupa habilitats i competències amb tres grans blocs: una corassa pel món que ve:

 1. habilitats i competencies per a la vida
 2. Habilitats per aprendre i innovar
 3. Alfabetització digital 

A través de la robòtica podem cobrir totes i cadascunes de les habilitats i competències necessàries per als futurs dels nens:

La robòtica educa:  

 • per a la vida: creativitat i innovació
 • Els fem millorar constantment els seus errors. Veure l’error com una gran oportunitat d’aprenentatge. En robòtica equivocar-se i millorar forma part del mètode (seria inconcebible la robòtica sense prova/error)
 • Els fem raonar de forma inductiva i deductiva en funció del context i la necessitat
 • Els fem desglossar un problema en petites fraccions i entendre com les diferents parts formen part del conjunt
 • Els fem treballar en equip: és imprescindible! Aprenen quan han d’escoltar i quan és apropiat parlar. Aprenen a col·laborar. Els fem comunicar, explicar els projectes, que els alumnes aprenguin dels altres alumnes.
 • Articular pensaments de forma efectiva utilitzant el llenguatge oral, escrit i el llenguatge no verbal.
 • També els ensenyem habilitats per aprendre i per aprendre a innovar
 • Flexibilitat: els fem jugar amb diferents rols i responsabilitats. Els ensenyem a aprendre la crítica constructiva (és el robot qui diu que t'has equivocat!) i a consensuar punts de vista amb els companys: posar-se objectius tangibles i intangibles.
 • Saber prioritzar tasques: iniciativa i autogestió.
 • Productivitat i responsabilitat. Assumir que si l’endemà el robot no funciona és que no era prou robust: responre davant l’adversitat i les condicions canviants. A potenciar les fortaleses dels altres.
 • Obtenir informació d’internet, utilitzar les eines per comunicar-se, discernir entre la informació bona i la que no ho és.
 • Volem passar d’una generació que sigui consumidora de continguts a creadora de continguts.

 

A la FIRST LEGO LEAGUE ja hi ha 300.000 alumnes que treballen amb aquests elements a 81 països del món. El nostre proper repte és que hi hagi més noies, tot i que ara mateix ja suposen el 40% dels participants.