Coral Regí / Boris Mir: "Necessitem molts més "per quès" que "perquè sí"

Escola Virolai / Xarxa Escola Nova 21

CORAL REGÍ, directora de l'Escola Virolai de Barcelona

Cal un compromís social i educatiu per garantir una educació a l’alçada del que demana el món cap on anem.

Els nois i noies han d’aprendre i desaprendre i tornar a aprendre, i això ho han de tenir molt clar.

Necessitarem formar nois i noies amb una gran fortalesa interior. La felicitat de l’individu venia fins ara per condicionants externs. Quan l’entorn canvia, la fortalesa ha de venir de l’interior: Hem de promoure valors per afrontar el futur amb ganes de transformar-lo.

L’escola va molt més enllà dels curriculums, dels horaris, de les normes... i té el gran poder de transformar el futur.

Sempre ens hem de situar per davant de la llei, perquè la llei no podrà normativitzar la creativitat.

És tan important cumplir la llei? És més important transformar el món! Hem d’anar al límit de la llei!

Una escola que vol formar persones clòniques mata la creativitat, però també mata la creativitat l’escola que deixa fer un procés seriós per afavorir-la: Educar la creativitat requereix una planificació: planteja una estrategia educativa seriosa i rigurosa.

Treballar per educar la creativitat representa tenir una gran cura per la qualitat

Hem de tenir la capacitat d’entrar en joc els educadors en conjunt, en xarxa, amb altres escoles i amb una estratègia comuna, i no des d’un enfocament individual. Hem de passar del somni al projecte. 

Educar la creativitat vol dir educar la observació: ensenyar a observar la realitat com a polièdrica i qüestionar-se, fer-se preguntes, perseverança, implicar-se, no es tracta de pura espontaneitat. Cal aplicar i avaluar, aprendre a acceptar l’error. Això és un element fonamental de la formació humana.

Hem de ser capaços d’educar en qualsevol entorn: educar en qualsevol lloc i moment

Les escoles necessitem autonomia total de funcionament i en tot cas supervisió.

"Necessitem molts més "per quès" que "perquè sí". Amb els perquès estem obrint portes"

 

BORIS MIR, Institut Escola Les Vinyes. Programa Escola Nova XXI

Sempre acabem parlant de les idees i del que hem de fer, però hauríem de compartir més les experiències que ja fem i que ens estan donant bons resultats:

Experiències on els mateixos alumnes decideixen com s’ha d’ensenyar una matèria als companys; on la directora de l'escola disfressada de Cleopatra, els fa l'encàrrec de decorar el seu despatx com una tomba egípcia amb tots elements necessaris per què ho puguin interpretar els habitants del futur; un treball de recerca i visita real d'espais de la ciutat de Barcelona que ajuden a visualitzar les professions del futur, un programa de ràdio en directe, amb els pares com a públic, etc... La idea és integrar coneixements, fugint d'assignatures estanques.

Al programa escola XXI volem que tot això es faci a moltes més escoles. Intentem implicar al màxim als pares perquè entenguin per què els seus fills aprenen de manera diferent. També hem de fer molta pedagogia amb els pares, que entenguin que això també és valor.

Tota transformació comença amb una desobediència. Si les finalitats del curriculum són desenvolupar competències de la vida plena, fem-ne una lectura agosarada. No hem quedat que l’educació avançada és tota aquesta llista de competencies? Els continguts no son una finalitat, són un mitjà per desenvolupar les competències.