B.Ballbè: "Els que lideren al món no son els que millor s’adapten, sinó els que provoquen el canvi"

Tots som creatius perquè tots hem sigut nens, i el truc està a recuperar aquella creativitat

"Trenca les normes, provoca el caos"

" La creativitat és resoldre problemes de manera novedosa i útil com ningú ha fet abans"

" Tots som creatius perquè tots hem sigut nens, i el truc està a recuperar aquella creativitat. No existeixen persones no creatives. Només hi ha persones castigades per l'entorn o per l'edat"

" El canvi és una constant en el món, i els que guanyen no son els que millor s’adapten, sinó els que provoquen el canvi, els que repten les normes, els que s'avancen al futur i creen desconcert perquè les lleis encara no ho preveuen"

"La creativitat implica també transversalitat"

"El futur de la creativitat passa per 4 eixos bàsics: Hiper-connexió, Hiper-interacció, Hiper-format, Hiper-viralitat"

The Creative Net