A.Cornella: ''Busca’t la vida: integra, desmonta, pensa amb les mans"

Fundador i president d’Infonomia i fundador de co-society

Educar per a quin món?

"Hauríem d'entendre l'educació com l’antídot d’un món en què les màquines tindran un paper molt important. La resposta és que hem d'explotar més i millor les capacitats dels humans"

"Això no va d’educació, sinó d’aprenentatge: el món al qual anem pivotarà sobre gent amb voluntat d’aprendre, no tant sobre institucions educatives"

"Desaprenc, per això existeixo"

Els propers anys és possible que hi hagi una involució, una tornada enrera. La distància entre gent educada i menys educada és similar a la distancia que hi ha entre rics i pobres. 

O l’educació es construeix com un sistema de ciutadans o anem cap a una involució

Hi ha nous actors, que fa anys no eren tan importants, com per exemple la India, ara lider de digitalització de les dades biomètriques de 1.000 milions de persones, tota la seva població

El que ens pot semblar molt radical es comparteix ràpidament en normal i la distància és cada vegada més curta.

La innovació vindrà per avenços de la nostra vida quotidiana, a partir de canvis de models socials i de consum, com és la necessitat imperant d'anar cap a una economia més circular, i contra un consum desorbitat.

La transformació principal dels propers anys serà de base tecnològica. El fet de tenir tecnologia més barata i accessible crearà unes tensions enormes al planeta: milions de persones no tenen el nivell educatiu per poder fer front a aquest repte. Preparem-nos pels neo luddites! Gent que farà servir l’excusa que els robots ens prenen la feina per anar en contra del progrés.

Què podem fer? La resposta és l'educació

Necessitem urgentment entendre millor el cervell humà des del punt de vista cognitiu i que és el que ens diferenciarà de les màquines:

  1. La capacitat d’adaptació: la plasticitat del cervell: tardarem temps a tenir màquines tan adaptables com el cervell humà.

Hem d’entrenar la plasticitat del cervell com a millor forma d’ajudar a una persona en la seva educació.

  • Utilitzar el joc per aprendre i desaprendre
  • Fer funcionar l’educació des d’un punt de vista de fluxe.
  1. L’empatia: no sabem com reproduir-la en una màquina! Aquest component tan mamífer, de les capes més recents de la evolució del cervell humà, hem d’augmentar-lo.

    3. El valor: la capacitat d’entendre què passa al nostre voltant per donar una resposta que sigui de valor.

Video NOW IS NEXT, per entendre com s'està transformant el procés d'aprendre.

Serà molt important transmetre als nens la idea de “resoldre”, d'aportar “solucions”.  A les escoles haurem de plantejar no una orientació a coneixement, sinó una orientació a solucions. Crear un nou sistema de valors basat en la responsabilitat de donar resposta als problemes que té el món. Es tracta de fer del futur una identitat, enlloc de donar-los la identitat del passat, el que hem sigut i d’on venim. Un futur en el que desenvoluparan la seva identitat.

Com gestionem la complexitat?

Un sistema és complexe quan no hi ha manera de predir-ho. El món que ve és difícilment predible

Caldrà practicar, experimentar, equivocar-se i connectar

Per això és molt important basar l'aprenentatge en projectes i en equips . Així ho fan a les millors escoles del món, com per exemple a High tech High  

Tot està a Internet! El que hem de fer és que els projectes siguin capaços d'integrar tota la informació necessària. Estimular als joves per què siguin capaços de buscar i trobar el coneixement que necessitin.

Busca’t la vida: integra, desmonta, pensa amb les mans. I Tot això es redueix a la PERSEVERANÇA o G.R.I.T. Guts, resilience, initiative, tenacity: ingredients fonamentals que fa que una persona prosperi a la vida

VIDEO The power of introverts, TED

Al final es tracta de ser feliç: la felicitat es pot medir i es pot ensenyar

Un aprenentatge enfocat a: Gestionar-se de forma autònoma, contribuint a la societat i com a conseqüència ser feliç

El joc té un paper fonamental. En realitat el nostre cervell no ha evolucionat per pensar perquè pensar costa molta energia. Però pensar ens interessa quan és divertit.

 

 

  • Alfons Cornella