• Ricard Huguet

Ricard Huguet

Soci fundador d'Invenio learn.by.doing, una organització que ha promogut la innovació, la creativitat i el talent a més de 250.000 joves d'Espanya.

0
  • Ponència
    Classe magistral

Em vaig llicenciar en Farmàcia i en Ciències Empresarials. He treballat per diferents multinacionals del sector de les TIC i he sigut Director d'Innovació a la ciutat de Barcelona. Sóc soci fundador d'Invenio learn.by.doing, una organització que col·labora amb empreses i institucions per promoure la innovació, la creativitat i el talent entre els joves. Hem inoculat el virus de la innovació a més de 250.000 joves a Espanya.

 

Twitter: @rhuguet
Web: learnbydoing.com