• Donna Pace

Donna Pace

Directora de DP&Associates, Màster Trainer en els sis barrets per pensar i màxima responsable del sistema d'Edward de Bono a Espanya i Portugal.

  • Ponència
    Classe magistral

Directora de DP&Associates, organització de formació professional entregada a promoure el pensament creatiu. Sóc Màster Trainer en els sis barrets per pensar, el pensament lateral i les sis medalles de valor, i màxima responsable del sistema d'Edward de Bono a Espanya i Portugal. Gestiono una xarxa de 30 consultors amb l'objectiu d'implantar la creativació en tres sectors claus: l'empresa, l'educació i l'administració pública. Sóc Ambaixadora de la Fundació Privada per a la Creativació.

Web: donnapace.com