Petites Ments Creatives

CI de Primària

Començar a educar la creativitat els primers anys de vida és essencial, ja que és en aquesta etapa on els infants desenvolupen moltes de les capacitats que marcaran el seu futur, entre elles la de crear i adquirir un pensament crític

Malgrat que tots els infants són creatius, s'ha de potenciar aquesta habilitat i, per a fer-ho, des de la Fundació per la Creativació hem desenvolupat una plataforma d'activitats a través de la qual es pretén despertar la curiositat i estimular la imaginació dels infants. 

Petites Ments Creatives - Fundació per la Creativació