Petites Ments Creatives

Cicle Inicial de Primària

Començar a educar la creativitat els primers anys de vida és essencial, ja que és en aquesta etapa on els infants desenvolupen moltes de les capacitats que marcaran el seu futur, entre elles la de crear i adquirir un pensament crític

Malgrat que tothom és creatiu, s'ha de potenciar aquesta habilitat i, per a fer-ho, des de la Fundació per la Creativació hem desenvolupat la plataforma d'activitats Petites Ments Creatives a través de la qual es pretén despertar la curiositat i estimular la imaginació dels infants. 

 

TIPUS D'ACTIVITATS

PMC-icona-enigmes
PMC-icona-reptes
PMC-icona-curiositats

ENIGMES

Frases amb un significat o solució oculta la qual s'haurà de desxifrar. 

REPTES

Presentacions de situacions que es poden canviar o millorar, utilitzant la imaginació. 

CURIOSITATS

Informació sobre allò que s'ha dit i fet de forma diferent al llarg del temps.

 

FUNCIONAMENT DE LES ACTIVITATS

1. ENUNCIAT

1. ENUNCIAT

Plantejament del repte acompanyat d'una il·lustració.

2. PISTA

2. PISTA

Petita ajuda que permet focalitzar l'atenció en allò que és més important.

3. SOLUCIÓ

3. SOLUCIÓ

És la resposta satisfactòria al problema plantejat.

4. APRENENTATGE

4. APRENENTATGE

Exposició dels coneixements que s'han adquirit.