▷ Què són les intel·ligències múltiples?

Howard Gardner, psicòleg i professor nord-americà, va proposar un nou model: les intel·ligències múltiples.

 

La intel·ligència no només es redueix a l’àmbit acadèmic sinó que és una combinació de totes les intel·ligències. Ser hàbil en l'esport o en les relacions humanes implica unes capacitats que, per desgràcia, no estan seriosament contemplades als programes de formació acadèmica.

Per definir cada àmbit de la intel·ligència, Gardner va estudiar el desenvolupament d'habilitats en els nens i la forma en què es descomponien les diferents capacitats.

Gardner proposa una re-definició de la intel·ligència convertint-la en un potencial psico-biològic, on és decisiva la influència de l'ambient en el qual es desenvolupa l'individu, els seus estils cognitius, la disposició per resoldre problemes i crear productes. Fonamentalment, proposa 8 maneres diferents de ser intel·ligents.

 

Els 8 tipus d’intel·ligències multiples:

  • Intel·ligència lingüística:

L'ús ampli del llenguatge ha estat part essencial per al desenvolupament d'aquest tipus d'intel·ligència. Té capacitat per comprendre l'ordre i el significat de les paraules en la lectura, l'escriptura i, també, en parlar i escoltar eficaçment. Les persones amb aquest tipus d’intel·ligència solen ser líders polítics, religiosos, poetes, venedors, escriptors, etc.

 

  • Intel·ligència musical

La força d'aquesta intel·ligència radica des del mateix naixement i varia d'igual manera d'una persona a una altra. Un punt important en aquest tipus d'intel·ligència és que per fort que sigui, necessita ser estimulada per desenvolupar tot el seu potencial, ja sigui per tocar un instrument o per escoltar una melodia amb sensibilitat. Té capacitat per escoltar, cantar,  tocar instruments, crear i analitzar música. Les persones que tenen aquesta intel·ligència solen ser músics, compositors, crítics musicals, ballarins, etc.

 

  • Intel·ligència lògica-matemàtica

Dels diversos tipus d'intel·ligència, aquest és el més proper al concepte tradicional d'intel·ligència. En les cultures antigues s'utilitzava aquest tipus d'intel·ligència per formular calendaris, mesurar el temps i estimar amb exactitud quantitats i distàncies. Té capacitat per identificar models, calcular, formular i verificar hipòtesis, utilitzar el mètode científic i els raonaments inductiu i deductiu. Les persones que tenen aquesta intel·ligència solen ser economistes, enginyers, científics, matemàtics, etc.

 

  • Intel·ligència espacial

Consisteix en formar un model mental del món en tres dimensions. Té capacitat per presentar idees visualment, crear imatges mentals, percebre detalls visuals, dibuixar i confeccionar esbossos, realitzar creacions visuals i visualitzar amb precisió. Les persones que tenen aquesta intel·ligència solen ser artistes, fotògrafs, arquitectes, dissenyadors, publicistes, escultors, etc.

 

  • Intel·ligència cinètica-corporal

Consisteix en utilitzar el seu cos per resoldre problemes o realitzar activitats. Una aptitud natural d'aquest tipus d'intel·ligència es manifesta sovint des de nen. Té capacitat per realitzar activitats que requereixen força, rapidesa, flexibilitat, coordinació òcul-manual i equilibri.  Utilitzen les mans per crear o fer reparacions, s’expressen a través del cos. Les persones que tenen aquesta intel·ligència solen ser escultors, cirurgians, actors, models, ballarins, esportistes, etc.

 

  • Intel·ligència intrapersonal

Aquest tipus d'intel·ligència ens permet formar una imatge precisa de nosaltres mateixos; ens permet poder entendre les nostres necessitats i característiques, així com les nostres qualitats i defectes. Aquest tipus d'intel·ligència és funcional per a qualsevol àrea de la nostra vida. Té capacitat per plantejar-se metes, avaluar habilitats i desavantatges personals, controlar el pensament propi, meditar, exhibir disciplina personal, i donar el millor de si mateix. Les persones que tenen aquesta intel·ligència solen ser polítics, professors, bons venedors, psicòlegs, etc.

 

  • Intel·ligència interpersonal

Aquest tipus d'intel·ligència ens permet entendre als altres. Consisteix en treballar amb gent, ajudar a les persones a identificar i superar problemes. Té la capacitat de manejar les relacions humanes i l’empatia, reconèixer i respondre als sentiments i personalitats dels altres. Les persones que tenen aquesta intel·ligència solen ser administradors, docents, psicòlegs, terapeutes, etc.

 

  • Intel·ligència naturalista

Aquest tipus d'intel·ligència és utilitzada per observar i estudiar la naturalesa. Té la capacitat d’observar els models de la naturalesa, identificar i classificar objectes, establir patrons i comprendre els sistemes naturals. Les persones que tenen aquesta intel·ligència solen ser botànics, agricultors, ecologistes, caçadors, paisatgistes, etc.