Programa de foment de la Creativació

La Fundació per a la Creativació posa a disposició de les escoles un programa educatiu per potenciar les capacitats creatives i innovadores dels seus alumnes.

  • Programa de Foment de la Creativació