Professors innovadors a Catalunya

Els professors haurien de fomentar la creativitat i la innovació en els nens des de petits, i per això haurien de començar sent ells els primers en ser creatius i innovadors a l'hora de fer les classes.

Avui dia, molts de nosaltres som conscients i estem al dia de la innovació del nostre país; la importància de la creativitat i la innovació. Per tant, aquests aspectes s’haurien de començar a conèixer i a tractar-se des de petits a l’escola.

 

Es per això que s’ha decidit realitzar una avaluació de l’activitat dels professors que imparteixen classes en centres educatius públics a Catalunya per així, aspirar a una millora del sou. Però, què es tindrà en compte a l’avaluació?

 

Entre altres mèrits, es tindrà en compte si el professor és innovador a l’aula, si està al corrent de les noves tendències educatives per haver assistit a cursos de formació continuada o si treballa en equip amb altres mestres.

 

La prova, que es farà sempre de forma voluntària, tindrà en compte els resultats globals del centre, que podrà obtenir una nota en una escala de l’1 al 4. Només els professors que treballin en escoles puntuades amb un nivell d’eficiència de 3 o 4, podran sol·licitar l’avaluació individual.

 

Per tant, d’aquesta manera, es tindrà un control de l’activitat educativa que hi ha en cada escola, es fomentarà la innovació en els professors i així serà transmesa als alumnes i a més no tindrà el mateix sou un professor que només es basa en el que posa en els llibres que un que vagi més enllà i que intenta treure el millor de cada alumne.

 

Des de la Fundació per a la Creativació estem molt d’acord amb aquesta iniciativa ja que creiem molt important el foment de la creativitat i la innovació en els nens petits.

  • Professors innovadors