Per què és important estimular la creativitat dels nostres fills?

 

Expliquen els experts que a mesura que ens fem adults perdem part de la nostra capacitat creativa influïts pels condicionants del nostre entorn, de seguir allò que és el més “normal”.

De fet tant sols un 15% de les persones adultes es consideren creatives. Així en altres cultures més emprenedores i predisposades al risc aquest percentatge supera el 50%. L’absència de creativitat està directament relacionada amb la manca d’assumpció de riscos i la por al fracàs, factors que incideixen negativament en la prosperitat d’un territori.

Afirmem també que tots els nens són creatius, que tots naixem amb aquesta capacitat i és igualment àmpliament acceptat que la capacitat creativa és actualment d’una enorme importància i utilitat per a tal que les persones siguin capaces d’enfrontar-se a qualsevol repte o problema en un entorn tant canviant com l’actual. 

Així cada vegada més, a les empreses i a les organitzacions es seleccionen als individus en funció de la seva capacitat d’innovar i no tant en funció dels seus coneixements i currículum.

Malgrat que a les escoles cada cop més es porten a terme tasques per a incentivar la creativitat, els estudis que hem portant a terme per part de la Fundació per a la Creativació per mesurar la creativitat en nens i nenes a partir dels 7 i 8 anys demostren que ja en aquestes edats el seu nivell de creativitat és sensiblement inferior al de nens en entorns més creatius.