Per a què serveix educar la creativitat?

L'educació de la creativitat és un pilar fonamental de la nova educació i no hi ha cap organització educativa que miri cap el futur sense tenir-la en compte però, perquè serveix educar la creativitat?

 

La creativitat és la capacitat d’aportar solucions originals als diferents reptes, esdeveniments i/o problemes que es plantegen a partir de la generació d’idees, conceptes o, tanmateix, associacions entre idees i conceptes ja coneguts. Així mateix, la creativitat o el pensament original és un procés mental que sorgeix de la imaginació. Les persones creatives es caracteritzen, així doncs, per tenir a les seves ments informació que poden fer servir per resoldre els problemes, una gran inquietud o curiositat, una forma diferent de veure les coses, autonomia, tenir capacitat d’anàlisi i síntesis, etc.

D’aquesta forma, des de la Fundació Privada per a la Creativació, considerem que esdevé molt important desenvolupar la creativitat dels infants per tal d’ajudar-los a afrontar el seu futur. Vivim en una societat canviant i, d’aquesta forma, és vital fomentar l’autonomia dels nens i de les nenes a l’hora d’afrontar els diferents esdeveniments que se’ls presenten de forma diferent i original.

Podem veure la creativitat com la inquietud, el no-conformisme, la independència a l’hora de portar a terme diferents accions. Així mateix, la confiança o la seguretat s’origina a partir d’allò que els infants saben o aprenen a fer a través de les seves capacitats, a partir dels seus talents. És per això que des de la Fundació donem èmfasi a la necessitat de fomentar la creativitat però també de descobrir els talents: per preparar els infants pel dia de demà. Preparar-los per ser diferents, originals, insòlits i independents; potenciant la seva capacitat de ser innovadors i creatius en tots els àmbits de la vida. Així doncs, la creativitat serveix per reforçar l’autoestima, l’autonomia i la seguretat.

Els beneficis de desenvolupar la creativitat són, com ja s’ha pogut intuir prèviament, incomptables. Es millora l’autoestima, es desenvolupa la capacitat de comunicació, es milloren les relacions socials i la integritat personal, s’incrementa la capacitat d’adaptació a un entorn contínuament en canvi, hi ha un increment en la capacitat d’afrontar diferents reptes, es desenvolupa la imaginació, etc. Per tant, podem veure com la creativitat ajuda a incrementar la qualitat de vida de les persones.

Així doncs, pot algú encara dubtar actualment de la necessitat d'educar la creativitat dels infants?

 

 

  • Educar la Creativitat