Nens creatius, adults literals (Continuació)

Avui dia la creativitat i la innovació són dos aspectes molt ben valorats i indispensables en l'àmbit professional, en canvi, a l'escola passa tot el contrari i això fa que quan els nens són adults ja no són tan creatius com quan eren petits.

Robinson, en les seves conferències explica que tots els sistemes educatius del món daten d'una realitat del segle XIX, on s'anava a escola per aconseguir un treball, i es basen en una jerarquia de temes on les matemàtiques, els idiomes o les humanitats tenen més pes que les arts perquè l'objectiu és arribar a la universitat i preparar professors universitaris. En una societat industrial, formar-se volia dir acumular informació i coneixement per després aplicar-ho en el lloc de treball. Avui, en una societat on la informació està a cop de clic, més que acumular coneixements teòrics es necessita desenvolupar habilitats i capacitats per a l'acompliment professional.

A més, segons diferents estudis, la creativitat té a veure amb l'hemisferi dret del cervell, el que regeix les emocions, la imaginació, els sentiments… I, en canvi, l'escola està centrada en l'hemisferi esquerre, en l'anàlisi, la raó, la seqüència un a un. Per això s'organitza en cursos, trimestres, lliçons… i es preval l'organització, l'ordre, els treballs en power point i els exàmens de respostes tancades sense deixar lloc a la imaginació i creativitat.


És per això que des de la Fundació per la Creativación intentem que les escoles facin els nostres cursos de creativitat i innovació perquè així els nens no perdin les seves qualitats i habilitats.