Les professions associades a cada intel·ligència

Quines professions són les que encaixen més amb cada tipus d’intel•ligència?

 

Intel·ligència Lingüística

Les sortides professionals encarades cap a aquest tipus de persones són, majoritàriament, aquelles que treballen de cara al públic: política, comunicació, periodisme, oradors, poetes, escriptors, locutors de ràdio, etc. Aquestes persones estan dotades d'una gran capacitat per comunicar-se amb la resta, de manera que la seva futura professió segurament sigui de l'àmbit de la comunicació.

 

Intel·ligència Matemàtica

Les professions que aquest tipus d'intel·ligència permet realitzar són aquelles que requereixen una gran habilitat numèrica, com ara comptadors, matemàtics, científics, economistes, enginyers, auditors, entre altres.

 

Intel·ligència Espacial

Les professions destacades i més adequades per aquest tipus d'intel·ligència són: arquitecte, dissenyador, publicista, pintor, fotògraf, creador de videojocs, topògrafs, mecànics, entre altres.

 

Intel·ligència Musical

Els perfils professionals característics d'aquesta intel·ligència són: músic, compositor, analista musical, DJ, fabricants d'instruments, enginyers de so, directors d'orquestra, entre altres.

 

Intel·ligència Corporal

Aquestes, a la llarga, i amb un bon desenvolupament, els hi permetran dedicar-se a professions com: actors, ballarins, esportistes, cirurgians, escultors, agrònoms, artesans, entre altres.

 

Intel·ligència Intrapersonal

Aquesta intel·ligència, pròpia de persones molt disciplinades que tenen un excel·lent coneixement propi, és la que gaudeixen els tan coneguts EMPRENEDORS.

També però, hi ha altres professions que són característiques d'aquesta intel·ligència: psicòlegs, consellers, terapeutes de parella, filòsofs, teòlegs, entre altres.

 

Intel·ligència Interpersonal

Psicòlegs, educadors, policies, advocats, antropòlegs, directors / empresaris, metges, administradors, venedors, entre altres, són els professionals que acostumen a gaudir de la Intel·ligència Interpersonal.

 

Intel·ligència Naturalista

Les professions associades a aquesta són aquelles relacionades amb la protecció de la fauna i la flora: col·leccionistes i observadors de minerals, biòlegs, agrònoms, ecologistes, veterinaris, apicultors, meteoròlegs, jardiners, entre altres.

 

I ara que coneixem quines professions s'associen més a cada intel·ligència, com podríem desenvolupar-les per, en un futur, accedir a cada professió? La nostra selecció de jocs educatius està pensada per desenvolupar els diferents talents i intel·ligències de cada persona. Descobreix quin joc s'adapta millor al que busques!: http://www.fundaciocreativacio.org/ca/botiga-online/ 

  • professions-intel.ligències