Les intel·ligències múltiples

La intel•ligència d'una persona no es pot quantificar només per la capacitat matemàtica i la lingüística, de manera que, cada cop més, l'educació està canviant el seu model, adaptant-lo per poder desenvolupar el potencial de cada persona

 

Quines són les diferents intel·ligències o talents?


Talent Lingüístic

Les persones que gaudeixen de tenir aquest talent destaquen per la seva facilitat per parlar i escriure molt correctament. 

 

Talent Lògic Matemàtic

Les persones amb aquesta intel·ligència tenen facilitat per resoldre problemes de tot tipus, com ara jocs de càlcul, els quals els hi resulten extremadament fàcils i divertits.

 

Talent Visual

Aquestes persones es caracteritzen per utilitzar més el costat dret del cervell. Les persones que la posseeixen normalment tenen una gran sensibilitat per les arts (fotografia, pintura…).

 

Talent Musical

Les persones amb intel·ligència musical tenen facilitat per analitzar sons, escoltar, cantar o tocar instruments.

 

Talent Corporal

L'equilibri, la flexibilitat, la força o la rapidesa són les característiques més destacades de les persones amb aquesta intel·ligència.

 

Talent Reflexiu

El tenen les persones que són capaces de fer-se preguntes existencials sobre la realitat, el món i tot el que l'envolta.

 

Talent d’Autoconeixement

Aquesta intel·ligència, pròpia de persones molt disciplinades que tenen un excel·lent coneixement propi, és la que gaudeixen els tan coneguts EMPRENEDORS.

 

Talent Social

La intel·ligència interpersonal capacita, a qui la posseeix, d'una gran facilitat per empatitzar amb terceres persones i anticipar-se als seus desitjos o intencions.

 

Talent Naturalista

Aquesta última intel·ligència és la que desprenen les persones que tenen una gran sensibilitat cap a la natura i els animals.

 

 

I ara que els coneixem, podriem reflexionar sobre quins talents tenim i quins talents tenen els nostres fills i filles?

En cas que els detectis, tenim la selecció de jocs educatius adequada per a cada talent. Descobreix-la: http://www.fundaciocreativacio.org/ca/botiga-online/