La Fundació per a la Creativació signa un conveni amb Ensenyament per impulsar la creativitat a l'FP

L’acord permetrà que la Fundació promogui projectes innovadors a les 33 escoles de la xarxa d'escoles creatives i en els 53 centres que formen part del programa InnovaFP del Departament

 
La Fundació per a la Creativació i el Departament d'Ensenyament han signat un conveni de col·laboració per tal de promoure la creativitat per innovar entre el professorat i l’alumnat de formació professional dels 53 centres que formen part del programa InnovaFP del Departament. Han signat el conveni el director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, Melcior Arcarons, i el director de la Fundació per a la Creativació, Miquel Àngel Oliva.
 
A través d’aquest conveni, la Fundació per a la Creativació desenvoluparà projectes conjunts amb el Departament d’Ensenyament que consistiran en la presentació de reptes innovadors reals per part de nens i nenes, que l’alumnat de formació professional que hi participi haurà de resoldre. Aquestes iniciatives s’emmarquen en el programa “innovació intergeneracional” i el concurs "Inventem".
 
La Fundació per a la Creativació s’encarregarà d’aconseguir el finançament necessari per poder desenvolupar els projectes, de realitzar la recerca d’empreses per dur-los a terme, de definir i concretar el repte, de fer un seguiment del procés creatiu dels nens i nenes, de seleccionar els projectes guanyadors elaborats pels nens i nenes, de facilitar personal expert als centres per completar la formació dels alumnes i de col·laborar en la formació tècnica del professorat.
 
Per la seva banda, el Departament d’Ensenyament  difondrà i impulsarà el programa “innovació intergeneracional” i facilitarà la participació dels centres del programa innovaFP en la resolució de les propostes seleccionades per la Fundació per a la Creativació.
 
Des del curs 2011-2012 el Departament d'Ensenyament ha impulsat en centres que imparteixen ensenyaments professionals, amb caràcter experimental, actuacions d'innovació i transferència de coneixements, amb l’objectiu d’enfortir la seva vinculació amb les empreses i entitats del seu entorn territorial i sectorial. Al 2014 va crear el Programa d'innovació i transferència de coneixement InnovaFP, del que actualment en formen part 53 centres educatius.
  • ConveniEnsenyament