Jornada Emprenturisme 2025

Imagina com serà el turisme del futur! Més de 100 estudiants participen d’una jornada per cercar les propostes més innovadores per donar resposta als reptes del sector del turisme.

 

El passat 20 de març, la Fundació per a la Creativació va portar a terme conjuntament amb l’Escola d’Hostaleria i Turisme de Girona una sessió de Creativació per cercar idees innovadores en el sector del turisme.

 En la sessió hi varen participar més de 100 estudiants del cicle formatiu superior que, agrupats en 20 equips, varen elaborar les seves propostes per:

  • Reduir l’estacionalitat del turisme
  • Fomentar el turisme sostenible
  • Promoure un turisme més intel·ligent
  • Desenvolupar noves experiències

En el transcurs de la sessió varen disputar “un combat” dividit en 3 rondes per arribar a escollir el millor projecte de la jornada.

La sessió va comptar amb la presència de la il·lustríssima alcaldessa de Girona, Sr Marta Madrenas, del Diputat de promoció econòmica Sr Josep Antoni Frías i de la Diputada de Programes Europeus Sra M. Àngels Planas.

 

 

>> Descobreix els Tallers Emprèn Futur  i cerca  solucions innovadores que donin resposta a reptes del futur.