"Escriure clar, parlar bé, saber dir que no: això cal ensenyar"

Entrevista de La Vanguardia a Victoria Marsick, professora de professors. Ensenya a persones que han d’ensenyar alguna cosa a uns altres.

Segons Marsick és molt important que els professors tinguin la capacitat de saber arribar a cada alumne, connectar amb els seus interessos i motivar-los. Per tant, cal que siguin persones amb l’habilitat de relacionar-se amb les altres persones. Cal que entenguin que necessita cada alumne i extreure el millor d’ells segons les seves vocacions i talents.

A més, cal que coneguin totes les eines pedagògiques existents, per tal que puguin utilitzar la més adequada en cada cas.

Amb tot això, afirma que un bon professor no només ha d’introduir coneixements a la ment dels alumnes, sinó que ha d'ensenyar als seus alumnes a tenir la ment oberta i adaptativa.

Marsick destaca l’ensenyança del que anomena soft skills (habilitats suaus). Les defineix com a destreses que serveixen per a tot i en contextos molt diversos, com per exemple el fet de saber prendre decisions o poder aplicar un pensament crític.

 

Llegeix l’entrevista completa a “La Vanguardia”