“Emprenedors versus robots”

Quines professions deixaran d’existir al futur? Ningú no pot preveure quines feines hi haurà d’aquí a 50 anys, però, el que sí que sabem, gràcies al darrer informe del FEM, és que en els propers 5 anys 7,1M de feines podran ser substituïdes per robots.

Emprenedors versus robots - Diari de l'Educació

Enfront a aquesta situació, el món educatiu s’ha d’adaptar al canvi i en Javi Badia, professor d’emprenedoria i tecnologia del FEDAC Lleida, explica a El diari de l’educació, com hem d’actuar perquè no ens pugui substituir un robot.

Partint de la base de trobar què podem fer nosaltres, que un robot no pugui imitar, planteja 3 punts:

  • Ser creatius: Badia afirma que “un robot pot fer tot tipus de tasques, però no té la capacitat de crear, plantejar solucions diferents, tenir intuïció”.
  • Tenir intel·ligència emocional: Evidencia que els robots no tenen emocions i per tant, no poden connectar amb les persones de forma empàtica.
  • Ser proactius: Per últim, els robots són sempre programats i per tant no tenen iniciativa pròpia.

Ara bé, amb tot això, la pregunta clau és: com hem d’educar a les noves generacions perquè desenvolupin aquestes 3 habilitats?

Javi Badia ho té clar: "amb iniciativa emprenedora".

Però, què significa ser emprenedor?

Albert Einstein, Nelson Mandela, Walt Disney, Steve Jobs... tots ells són grans emprenedors, però no cal buscar tan lluny per trobar un exemple de persona emprenedora. Badia ho exemplifica amb un recepcionista d’hotel que no es limita “simplement a agafar encàrrecs, sinó que té iniciativa, empatitza amb el client i és capaç d’aportar valor a la seva empresa”.

Tots podem ser emprenedors, només és qüestió d’actitud. Ens hi posem?

 

Llegeix l’article complet a “El diari de l’Educació”