El joc hauria d’estar incrustat a l'ADN de les empreses

Tal com anunciava i aplicava al seu treball Richard Feynman, premi Nobel de física el 1965, incorporar una actitud lúdica alhora de fer les feines serioses, ens permet aprofundir en els coneixements des de diferents àmbits. Aquesta metodologia es tradueix

El binomi oci-feina

L'acció de jugar ens endinsa en un estat de llibertat i exploració que comporta una motivació intrínseca. Per tots és conegut el binomi oci-feina on l'oci és el moment de relaxació i la diversió i feina és la monotonia i l'obligació. És curiós però que les millors i més brillants idees solen aparèixer justament en moments de relaxació: fent un passeig, prenent un refresc, a la dutxa... I és que en aquest estat de llibertat i exploració propi del moment de relaxació, la ment es deslliura i ens permet descobrir nous camins i noves maneres de replantejar els nostres reptes. 

El joc a la feina

És per això, que la introducció de mecàniques del joc en el mon empresarial pot arribar a donar tants bons fruits, sobretot en les empreses on la innovació i la generació d'idees pot contribuir al seu desenvolupament. Aquesta metodologia ja l'aplicava el premi Nobel de física el 1965, Richard Feyman, que assegurava que incorporar una actitud lúdica alhora de fer les feines serioses, ens permet aprofundir en els coneixements des de diferents àmbits.

Amb tot però, hem de tenir en compte que no tots els jocs valen, doncs es tracta d'incorporar'ne la metodologia però enfocant un objectiu, no podem caure en l'error d'avorrir als empleats amb jocs infantils o perdre el valuós temps de feina jugant a jocs o activitats que no ens comportín cap benefici. 

Per això, els anomenats "serious games" o "gamificació" compleixen una serie de requisits.

Uns quants requisits

- Es desvinculen dels jocs infantils, són una recreació del mon real o de l'entorn de la pròpia empresa i mantenen un repte associat a l'objectiu que es pretén assolir.

- L'activitat té l'objectiu de generar idees per resoldre un repte però aquest tampoc pot ser del tot evident ja que, d'aquesta manera, es perdria la possibilitat d'explorar camins desconeguts i amb alt potencial.

- És molt important potenciar la comunicació entre els jugadors, d'aquesta manera el flux de les idees es comparteix i es maximitza.

El valor intern: Un gran tresor

Tenint en compte aquestes premisses, i escollint l'activitat o joc adient per a cada ocasió, les empreses farien bé de tenir el joc incrustat en el seu ADN, això els permetria treure tot el rendiment en clau d'idees i maneres de fer que els seus empleats els poden arribar a donar. 

Podeu obtenir més informació al respecte en webs com: http://www.gamificacion.com/

  • Serious Games

Comentaris